Rozpočet města – příjmy

Rozpočet města – příjmy

Příjmy představují mnohem kratší seznam položek, než jsou výdaje, přesto jejich složení stojí za krátký komentář.

Těch 926 milionů Kč příjmů sestává z příjmů provozních (923 mil. Kč) a příjmů kapitálových ( 3 mil.Kč.).

S kapitálovými příjmy je to jednoduché: jedná se o výnosy z prodeje majetku města, např. nemovitostí. Ty tam jsou doby, kdy město prodávalo své majetkové podíly v Termu nebo Technických službách, také bytový fond byl odprodán. Nelze tedy očekávat, že by město mohlo získat odprodejem majetku nějakou závratnou částku, tedy ty 3 miliony jsou realistické. Spíše je naděje, že se povede získat nějakou konkrétní investiční dotaci od státu – ta by potom kapitálové příjmy vylepšila.

Rozhodující částí provozních příjmů jsou příjmy daňové 851 mil., dále nedaňové příjmy 24 mil.Kč a dotace 48 mil. Kč.

Rozhodující část daňových příjmů se do městské kasičky dostává z celostátního výběru daní (asi 750 mil. Kč), prostřednictvím tzv. rozpočtového určení daní. Letošní rok předpokládá jejich nárůst o 11% oproti loňsku, což je skvělý a dokonce očekávatelný růst, protože ekonomice i celostátnímu výběru daní se daří. Město ale může přímo ovlivnit výběr některých menších daní, např. daně z nemovitosti. Tady ale je již řadu let úmyslně držen ten nejnižší koeficient, aby občané a podnikatelé z těch nemovitostí zase moc neplatili a byli s vedením města spokojeni.

Zatímco daň z nemovitosti zůstává 100% městu, 27 mil. Kč, ostatní daňové příjmy přicházejí z celostátního přerozdělení, a tady hraje rozhodující roli počet obyvatel (a ve velmi malé míře také rozloha obce a počet žáků ve školách). Tady, jako každý rok, je konstatován opět menší počet obyvatel oproti loňsku. Už Děčín ztratil za 30 let asi 6 tisíc lidí, asi 11% občanů, a pokud nedojde ke snížení provozních výdajů (např. snížení počtu úředníků o těch 11%), tak postupně nebude z čeho investovat, což je už vidět.

Do daní spadají také poplatky za komunální odpad – 21 mil. Kč je významné číslo, ale postačí na úhradu jen asi poloviny nákladů spojených s likvidací odpadu, tedy aby občané nebyli šokováni nutností platit dvojnásobek, město odpad dotuje. A to se blíží konec skládkování, tedy odpady se budou spalovat, a to bude dražší.

Zvláštní kapitolou jsou výnosy z hazardních her, v rozpočtu je 34 mil. Kč. Takhle napsáno to možná mnoho neříká, ale zkusme počítat: aby město dostalo 34 milionů (získává 65% z 35% daně), museli hráči prohrát asi 150 milionů, to je na jednoho občana ročně 3000 Kč. Samozřejmě, děti nehrají, já a vy a támhleta paní také nehrajeme, takže ti jednotliví hráči musí prodělat mnohonásobek té částky. Je to vůbec výnos? Město, to není úřad, město tvoří občané, a ti přijdou o svých 150 milionů, aby se v městské kase ocitlo těch 34. Za co všechno to ti lidé mohli jinak utratit, kolik z toho výnosu musí město dát na boj se zvýšenou kriminalitou a zahlazování sociálních důsledků? Proto také finanční výbor jednomyslně doporučil zastavit všechny licence na kasina v Děčíně (licencí je 11, v provozu jich je 9). Uvidíme, jak to zastupitelstvo a úřad uchopí.

Zbývají nedaňové příjmy: výnosy z parkovného, pronájmů a poplatků, celkem 24 mil. Kč, realisticky odhadnuto a je jasné, že dá hodně práce všechny ty poplatky vybrat.

Nakonec nemalá částka 48 mil. Kč, dotace na výkon celé řady funkcí, kde stát městu svěřil řadu agend a s tím přicházejí i prostředky.

K těmto výnosům se přidává financování z minulých období (to je letos 60 mil.Kč) a dále může být rozpočet vylepšen tím, co zbyde po vyúčtování roku 2018 – a to vypadá nadějně.

Zdeněk Machala

Rozpočet města na rok 2019 – úvod

Jedním z prvních bodů jednání nového zastupitelstva města a finančního výboru v závěru roku 2018 se stal rozpočet. Pro nováčka v oblasti komunální politiky není lehké se prokousat dokumentem, který má i s přílohami 192 stran. Jedná se o profesionálně zpracované dílo, které ale reflektuje řadu zvyklostí z minulosti – tyto nelze narychlo změnit, ale do budoucna se bude muset něco stát. 

Proto několik úvodních poznámek:  

Rozpočet počítá s výdaji 986 mil. Kč a příjmy 926 mil. Kč, přitom těch 60 mil. Kč se využije z přebytků minulých let. Město totiž nedokázalo utratit celé své příjmy, přitom dokázalo plně splatit všechny úvěry. To vypadá jako dobrá zpráva, ale hlavním důvodem úspor je nepřipravenost nebo zpoždění rozvojových projektů města. Zkrátka a dobře, nebyli jsme schopni efektivně investovat. 

Kapitálová část výdajů představuje 170 mil. Kč, zatímco provozní 815 mil. Kč. Kdyby nebylo těch 60 mil. Kč z minulosti, byl by kapitálový rozpočet nejspíše 110 mil. Kč, asi 11 % rozpočtu. Přitom doporučováno je saldo provozních výdajů ve výši alespoň 25% běžných příjmů (citát z komentáře k rozpočtu, str. 4).  Jinými slovy řečeno, provozní náklady Děčína odpovídají nějakému městu s vyšším počtem obyvatel (asi o 10% – to jsou ti, kdo z města za poslední léta odešli). Důsledkem je, že se skoro nic nového nestaví.  

Dalším problémem je časový průběh. V době sestavování rozpočtu, během podzimu, není jasné, jak velký bude přebytek na konci roku. Je známé plnění za první pololetí a podle něho by se zdálo, že leckde peníze zbydou. Jenže právě ve druhém pololetí nastává hektická snaha všech úřadů prostředky utratit. Po skončení roku trvá asi dva měsíce, než se všechno sečte, proběhnou různá vyrovnání se státním rozpočtem atd., a tak někdy v březnu se dostanou na stůl nějaké ty přebytky z loňského roku. Jenže není nijak lehké najednou tyto peníze efektivně utratit. Proto je rozumné používat překlenovací nebo vyrovnávací úvěr, který by urychlil přípravu a odstartování řady potřebných akcí v období, kdy ještě nejsou plně pokryty všechny položky plánovanými příjmy.         

Proto je také součástí rozpočtu seznam stavebních akcí k zahájení za 439 milionů, na ně je v rozpočtu 2019 k dispozici pouhých 5 milionů věnovaných na participativní projekty občanů Tvoříme Děčín. Je jasné, že 434 milionů z loňského roku nezbude. Který z projektů dostane přednost? A jak rychle se dá realizovat? Seznam nemá priority. To je právě ve hře v průběhu roku, kdy jsou najednou „horké“ projekty vytaženy a předloženy zastupitelstvu, jako v prosinci 2018 skatepark za 36 milionů (protože je šance dostat dotaci za 15 mil.).     

Tedy změnu bude potřebovat jak provozní, tak kapitálová část rozpočtu. Anebo urychleně pracovat na zvýšení příjmů, což znamená zastavit odchod obyvatel z města. 

Příště o příjmech. 

Zdeněk Machala 

Kozí dráha – stav říjen 2018

Úvod

Přinášíme fotodokumentaci aktuálního stavu trati 132 Kozí dráha. Chceme tímto přispět k informovanosti veřejnosti a podpořit diskuzi o využití této trati.

Fotodokumentace je z důvodu různého technického stavu jednotlivých úseků rozdělena do tří částí:

  1. Teplice lesní brána – Chlumec u Chabařovic 
  2. Chlumec u Chabařovic – Telnice 
  3. Telnice – Děčín

Teplice lesní brána – Chlumec u Chabařovic

Tento úsek měří přibližně 10 km, svršek je většinou z betonových pražců. Dřevěné pražce okolo přejezdů jsou ve špatném stavu a trať je zanesená zeminou. V jednom místě je přejezd zavezen přibližně metr vysokou vrstvou zeminy. Na několika místech  jsou do trati spadané stromy. Po téměř celém úseku je trať zarostlá křovisky.

Chlumec u Chabařovic – Telnice 

Tento úsek měří přibližně 4 km, svršek je dřevěných pražců, které jsou v dezolátním stavu. Po téměř celém úseku je trať zarostlá křovisky.

Telnice – Děčín

Tento úsek měří 22 km, svršek je většinou z betonových pražců. Některé dřevěné pražce okolo přejezdů a ve stanicích jsou ve špatném stavu . Koleje jsou místy  pravděpodobně vlivem eroze posunuté o několik centimetrů. Závaly kameny a polomy byly odstraněny.

Závěrem

Zastávky jsou v dezolátním stavu. Budovy stanic jsou naopak v relativně dobrém stavu, protože jsou pravděpodobně pronajaty k bydlení.Na betonových nástupištích jsou uvolněné některé betonové desky. Na většině přejezdů chybí světelná zařízení. Investice do obnovy trati by byly relativně velké, největší množství peněz by pravděpodobně spolkla, výměna traťového svršku mezi Telnicí a Chlumcem u Chabařovic.

Děčín “22”

Čtyři politické subjekty, které voliči vyslali do zastupitelstva města Děčína, budou v následujících dnech postupovat a jednat společně.
Volba pro Děčín se 4 mandáty, Česká pirátská strana se 2 mandáty, Změna pro Děčín se 2 mandáty a ODS s podporou Svobodných se 2 mandáty vytvořily platformu zvolených stran nazvanou Děčín 22.

„Bylo to naprosto přirozené a jasné rozhodnutí. Pojí nás společná vize a máme značný programový průnik“, uvádějí členové platformy.

Všechny čtyři subjekty chtějí prosazovat například transparentní samosprávu, zachování Mariánské louky bez stavebních zásahů, posilovat roli městského architekta, diskutovat s veřejností o záležitostech města, dále investovat do škol a vzdělávání, podporovat sociální, kulturní, sportovní organizace a spolupracovat v dalších oblastech.

Vyzýváme další zvolené strany k jednání a jsme připraveni přijmout z pozice zastupitelů odpovědnost za správu města.

V Děčíně 11. 10. 2018

Tomáš Brčák, Rudolf Brejška, Hana Cermonová, Valdemar Grešík, Petr Havlík, Otto Chmelík, Martin Pošta, Milan Rosenkranc, Jan Šmíd, Petr Zdobinský
zvolení zastupitelé

Poděkování voličům

Vážení voliči,

ze srdce děkujeme za Vaši podporu v době předvolební i volební. Děkujeme, že jste volili změnu a že jste pomohli dvěma slušným lidem, dostat se do zastupitelstva města. Stali jsme se s 8,12 % pátým nejsilnějším subjektem.

Tímto výsledkem však naše práce nekončí, ba naopak. Před námi je spousta tvrdé práce pro obyvatele města.

Změna pro Děčín

 

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich