Kozí dráha – stav říjen 2018

Úvod

Přinášíme fotodokumentaci aktuálního stavu trati 132 Kozí dráha. Chceme tímto přispět k informovanosti veřejnosti a podpořit diskuzi o využití této trati.

Fotodokumentace je z důvodu různého technického stavu jednotlivých úseků rozdělena do tří částí:

  1. Teplice lesní brána – Chlumec u Chabařovic 
  2. Chlumec u Chabařovic – Telnice 
  3. Telnice – Děčín

Teplice lesní brána – Chlumec u Chabařovic

Tento úsek měří přibližně 10 km, svršek je většinou z betonových pražců. Dřevěné pražce okolo přejezdů jsou ve špatném stavu a trať je zanesená zeminou. V jednom místě je přejezd zavezen přibližně metr vysokou vrstvou zeminy. Na několika místech  jsou do trati spadané stromy. Po téměř celém úseku je trať zarostlá křovisky.

Chlumec u Chabařovic – Telnice 

Tento úsek měří přibližně 4 km, svršek je dřevěných pražců, které jsou v dezolátním stavu. Po téměř celém úseku je trať zarostlá křovisky.

Telnice – Děčín

Tento úsek měří 22 km, svršek je většinou z betonových pražců. Některé dřevěné pražce okolo přejezdů a ve stanicích jsou ve špatném stavu . Koleje jsou místy  pravděpodobně vlivem eroze posunuté o několik centimetrů. Závaly kameny a polomy byly odstraněny.

Závěrem

Zastávky jsou v dezolátním stavu. Budovy stanic jsou naopak v relativně dobrém stavu, protože jsou pravděpodobně pronajaty k bydlení.Na betonových nástupištích jsou uvolněné některé betonové desky. Na většině přejezdů chybí světelná zařízení. Investice do obnovy trati by byly relativně velké, největší množství peněz by pravděpodobně spolkla, výměna traťového svršku mezi Telnicí a Chlumcem u Chabařovic.

Děčín „22“

Čtyři politické subjekty, které voliči vyslali do zastupitelstva města Děčína, budou v následujících dnech postupovat a jednat společně.
Volba pro Děčín se 4 mandáty, Česká pirátská strana se 2 mandáty, Změna pro Děčín se 2 mandáty a ODS s podporou Svobodných se 2 mandáty vytvořily platformu zvolených stran nazvanou Děčín 22.

„Bylo to naprosto přirozené a jasné rozhodnutí. Pojí nás společná vize a máme značný programový průnik“, uvádějí členové platformy.

Všechny čtyři subjekty chtějí prosazovat například transparentní samosprávu, zachování Mariánské louky bez stavebních zásahů, posilovat roli městského architekta, diskutovat s veřejností o záležitostech města, dále investovat do škol a vzdělávání, podporovat sociální, kulturní, sportovní organizace a spolupracovat v dalších oblastech.

Vyzýváme další zvolené strany k jednání a jsme připraveni přijmout z pozice zastupitelů odpovědnost za správu města.

V Děčíně 11. 10. 2018

Tomáš Brčák, Rudolf Brejška, Hana Cermonová, Valdemar Grešík, Petr Havlík, Otto Chmelík, Martin Pošta, Milan Rosenkranc, Jan Šmíd, Petr Zdobinský
zvolení zastupitelé

Poděkování voličům

Vážení voliči,

ze srdce děkujeme za Vaši podporu v době předvolební i volební. Děkujeme, že jste volili změnu a že jste pomohli dvěma slušným lidem, dostat se do zastupitelstva města. Stali jsme se s 8,12 % pátým nejsilnějším subjektem.

Tímto výsledkem však naše práce nekončí, ba naopak. Před námi je spousta tvrdé práce pro obyvatele města.

Změna pro Děčín

 

Projekt Změna pro Děčín očima Jiřího Skřivánka

Je tomu zhruba rok, co jsme si podali ruku s TOP 09 a řekli si, že naše spolupráce v rámci komunální politiky může mít smysl. Náš úkol byl jasný, vytvořit srozumitelný, splnitelný, nepopulistický program, sestavit zajímavou kandidátní listinu plnou mladých, zkušených lidí, odborníků ve svých profesí a oslovit co nejvíce voličů. První dva úkoly jsme bez sebemenších problémů splnili. Je jasné, že každý z našich kandidátů nemůže souhlasit se vším, co máme v programu, nicméně obecně panovala shoda. Na třetím úkolu jsme pracovali déle než půl roku, poslední tři měsíce velmi intenzivně.

Řekli jsme si, že povedeme pozitivní kampaň a to jsme splnili. Neznamená to však, že bychom nepoukazovali na věci, které se udělaly špatně. Pokud bychom jen kritizovali a nepřicházeli s vlastními nápady, naše práce by byla zbytečná.

V Děčíně kandiduje 10 volebních stran. Některá má velikou finanční podporu ze své základny, některá má skvěle zpracovaný a zaplacený marketing a někdo se musí vypořádat s nízkým rozpočtem a toho času neznámou značkou. My patřili do té třetí skupiny. Myslím si, že jsme se s tím popasovali dobře a investici každé jedné koruny do kampaně jsme pečlivě promýšleli. Podle mého názoru jsme udělali všechno, co jsme udělat mohli a nyní už rozhodnou voliči.

  • Věřím, že se rozhodnou dobře.
  • Věřím, že občanů, kteří přemýšlí, je pořád víc než těch, kterým je to jedno.
  • Věřím, že primátor či primátorka, nová rada i celé zastupitelstvo budou lidé, kteří to s Děčínem myslí dobře.

Vzkazuji tedy jedno, přijďte k volbám a volte lidi, kterým věříte a o kterých víte, že mohou být pro město Děčín prospěšní.

Jiří Skřivánek

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich