Pomozte nám férově sčítat hlasy

Staňte se naším volebním komisařem při děčínských komunálních volbách, které se uskuteční 5. a 6. října 2018. Přihlásit se můžete do 15. srpna 2018 na webové stránce https://my.top09.cz/ovk

Činnost okrskové komise

Okrskové volební komise zodpovídají za organizování voleb ve volební den na nejnižší úrovni. V první řadě připravují a organizují průběh voleb ve volební místnosti a dbají na pořádek v ní a následně po skončení voleb provádějí podle pravidel popsaných ve volebním zákoně sčítání volebních výsledků, o kterém na závěr vyhotovují zápis. V případě potřeby něco v těchto popsaných oblastech rozhodnout členové komise o výsledku hlasují a rozhodují nadpoloviční většinou.

Kolik si členové komisí vydělají?

Práce ve volební komisi je placená. Aktuální základní odměna činí 1300 korun, a to jednorázově za celou dobu, kdy volební komise pracuje.

Vyšší odměnu má předseda každé okrskové komise, který se určí losem (v praxi často dohodou) na ustavující schůzi každé okrskové komise, která se koná vždy několik dnů před samotnými volbami. Předseda komise dostane základní odměnu 2100 korun, která se mu může navýšit stejným způsobem jako u řadových členů komise. Při souběhu více voleb a konání druhého kola proto může odměna předsedy komise stoupnout až na 2700 korun.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *