Kozí dráha – stav říjen 2018

Úvod

Přinášíme fotodokumentaci aktuálního stavu trati 132 Kozí dráha. Chceme tímto přispět k informovanosti veřejnosti a podpořit diskuzi o využití této trati.

Fotodokumentace je z důvodu různého technického stavu jednotlivých úseků rozdělena do tří částí:

  1. Teplice lesní brána – Chlumec u Chabařovic 
  2. Chlumec u Chabařovic – Telnice 
  3. Telnice – Děčín

Teplice lesní brána – Chlumec u Chabařovic

Tento úsek měří přibližně 10 km, svršek je většinou z betonových pražců. Dřevěné pražce okolo přejezdů jsou ve špatném stavu a trať je zanesená zeminou. V jednom místě je přejezd zavezen přibližně metr vysokou vrstvou zeminy. Na několika místech  jsou do trati spadané stromy. Po téměř celém úseku je trať zarostlá křovisky.

Chlumec u Chabařovic – Telnice 

Tento úsek měří přibližně 4 km, svršek je dřevěných pražců, které jsou v dezolátním stavu. Po téměř celém úseku je trať zarostlá křovisky.

Telnice – Děčín

Tento úsek měří 22 km, svršek je většinou z betonových pražců. Některé dřevěné pražce okolo přejezdů a ve stanicích jsou ve špatném stavu . Koleje jsou místy  pravděpodobně vlivem eroze posunuté o několik centimetrů. Závaly kameny a polomy byly odstraněny.

Závěrem

Zastávky jsou v dezolátním stavu. Budovy stanic jsou naopak v relativně dobrém stavu, protože jsou pravděpodobně pronajaty k bydlení.Na betonových nástupištích jsou uvolněné některé betonové desky. Na většině přejezdů chybí světelná zařízení. Investice do obnovy trati by byly relativně velké, největší množství peněz by pravděpodobně spolkla, výměna traťového svršku mezi Telnicí a Chlumcem u Chabařovic.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *