Proč jsou nezávislí kandidáti součástí Změny pro Děčín

Přání zlepšit něco ve veřejném životě je všeobecné, v komunální politice obzvlášť. Lidé mluví o společných tématech, co je trápí a jak to či ono změnit. Někteří vyjadřují názor, že se nic změnit nebo zlepšit nedá. Přitom má občan celou řadu možností, jak veřejné dění ovlivnit, a je jich více, než jen jednou za čas přijít k volbám jako volič.

Nejúčinnější formou ovlivnění veřejných záležitostí je vstoupit do volebního klání a nabídnout občanům věrohodný program, jak společné záležitosti spravovat. Pro jednotlivce nebo skupinu lidí se společnými názory logicky vyvstává otázka, zda vytvářet nový politický subjekt, anebo se zapojit do činnosti vybrané politické strany.

Politické strany obecně procházejí určitou krizí důvěry, a tak jsme svědky nárůstu počtu nezávislých hnutí anebo nových stran, které se takticky za hnutí vydávají. V našem kraji dokonce vedla nespokojenost občanů s tradičními demokratickými stranami, ČSSD a ODS, k významné účasti KSČM na vládě kraje. Politické strany již tuší, že potřebují jednak polidštit, a dále ubrat z neustálé snahy prodávat občanům nějakou ideologii. V tom jim mohou nezávislí kandidáti jen pomoci.

Sami nezávislí kandidáti v komunální politice také potřebují vyřešit několik problémů: není zcela čitelná jejich ideová orientace, nemají vazby a vliv na zastupitele v jiných volených strukturách (kraje, parlament) a v neposlední řadě postrádají základní organizační základnu, jako registraci apod. Spojením s etablovanou stranou se stávají pro veřejnost čitelnějšími, a přitom mohou vnést do jejich agendy řadu přínosných témat.

Větší pestrost politických uskupení může zvýšit zájem občanů o politické dění, včetně volební účasti. Lidé se budou více zajímat o profil kandidátů a hledat mezi nimi vhodné osobnosti, namísto aby jen vycházeli ze sympatií k tomu či onomu reprezentantu strany, kterého znají denně z televize. Umožní to také přicházet s konkrétními tématy a projekty, namísto obecných slibů, které se často ve volbách opakují.

Otevřenost TOP09 a KDU-ČSL vůči nezávislým kandidátům se trefuje do uvedených myšlenek a požadavků. Pro mě se jedná o strany s jednoznačně demokratickými zásadami a prozápadní orientací. Lidé, které zde potkávám, nerozdávají nějaké nerealistické sliby nebo hesla, mají zájem přicházet s vizemi a postupy, které mají šanci na uskutečnění.

Vidím velkou příležitost ke změnám iniciovaným takříkajíc zdola, od občanů, podnikatelů a zájmových sdružení. Pochopili jsme již, že nemá smysl si jen stěžovat na situaci v našem regionu, ale že sami musíme přijít s realistickými náměty a projekty, pro které budeme hledat podporu v rámci všech vládních struktur. K tomu je otevřenost politických stran ideální platformou, kterou bychom měli maximálně využít a přijít s řešeními společných problémů do budoucna.

Zdeněk Machala

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *