Proč jdou lidovci s TOP09 a nezávislými?

Možná se to bude zdát jako risk, spolupráce těchto tří subjektů je však velmi racionální a svým způsobem přirozená. Děčín není baštou pro lidovce, ani pro TOP09, své příznivce tu přesto tyto parlamentní strany mají. To se potvrdilo i při sestavování kandidátní listiny. Nezávislých kandidátů nakonec bylo tolik, že jsme některá jména museli z v rámci kandidátní listiny škrtat.

Lidovci si tuto spolupráci odsouhlasili jednomyslně. Základy spolupráce vznikaly v průběhu volebního období především spoluprací mé maličkosti a děčínské předsedkyně TOP09, Moniky Tesařové, v rámci finančního výboru. Oba máme podobný náhled na fungování města a často jsme byli jediným opravdovým opozičním hlasem. Častá odpověď: „Takto to bylo vždycky, takže to uděláme i letos.“ Pro nás nebylo uspokojivé tvrzení.

Za TOP09 nejsou v Děčíně žádné skandály, což byl pro lidovce také důležitý aspekt. Navíc mají řadu velmi pracovitých, aktivních lidí, kteří jsou náznakem toho, „že to půjde“.

Již jsem dostal řadu otázek, proč jsme se rozešli s VPM a nadále nespolupracujeme. Je to jednoduché, koalice s TOP09 a nezávislými není jen projekt, jedná se o vizi. S VPM to byl pouze projekt, který byl v řadě případů úspěšný, v řadě případů ne. Problém byl především v trvalé absenci progrese. Již nebylo cítit nadšení z toho, že mají tu čest pracovat pro město Děčín. Postrádal jsem také jasnou vizi, nějaký hlubší koncept, jak zachránit naše město, nebo jak ho pozvednout.  S VPM jsme se však rozešli ve velmi přátelském duchu a všichni zúčastnění lidovci považujeme spolupráci s nimi za cennou zkušenost.

My, TOP09 a nezávislí kandidáti budeme kandidovat pod názvem Změna pro Děčín. Původně jsme se jmenovali Koalice pro Děčín, nicméně tento název začala používat jiná parta lidí, a tak jsme ustoupili a udělali Změnu. Nejde přeci o název, jde o vizi, cíl, program či osobnosti, které nabízíme, a které se nabízí pro město Děčín. Tímto bych považoval peripetie ohledně našeho názvu za uzavřené.

Lidovci mají několik krátkodobých, střednědobých i dlouhodobých cílů. Mezi krátkodobé můžeme zařadit vedení férové předvolební kampaně. V rámci střednědobých cílů bychom chtěli během nadcházejících 4 let pozvednout Děčín a zprůhlednit hospodaření města. Dlouhodobý cíl je prostý. Chceme přiložit ruku k dílu tak, aby byl Děčín město spokojených a hrdých občanů.

Jiří Skřivánek

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *