Termo a.s. – jaké máme výhledy?

Termo a.s. – jaké máme výhledy?

Připravili jsme krátkou analýzu situace společnosti Termo a.s., která v současné době dodává teplo do tisíců domácností v Děčíně. Zde je tabulka, která ukazuje klesající trend v počtu připojených domácnostía obratu:

Počet připojených domácností Obrat (miliony Kč) Rok
10696 325 2013
10483 305 2014
10075 280 2015
9309 246 2016
8442 235 2017

 

Zdroj: https://www.mvv.cz/hospodarske-vysledky.html

Důvodem poklesu počtu odběratelů je vysoká cena dodávaného tepla společností Termo a.s. a zároveň snižování nákladů na pořízení alternativních zdrojů tepla (jako jsou tepelná čerpadla a lokální plynové kotelny).

Podobný vývoj nastal v Jablonci nad Nisou, kde též teplo dodávala firma M.V.V. a.s. Cena tepla tam byla v roce 2010 byla 807 Kč za GJ, odcházeli odběratelé a síť byla na pokraji rozpadu. Za této situace bylo město bohužel donuceno  v roce 2013 k odkupu tepelné sítě za cenu 209 milionů Kč a muselo investovat další stamiliony do revitalizace této sítě. Nyní je cena 564 Kč za GJ a situaci se zásobováním teplem se podařilo stabilizovat.

Zdroj: https://www.mvv.cz/clanky-mvv-energie-cz-a.s.-prodala-jabloneckou-teplarenskou-a-realitni-a.s..html

Město Děčín by mělo připravit střednědobou strategii, jak tuto situaci řešit, protože s ubývajícím počtem odběratelů se bude zvyšovat cena tepla. Důvodem jsou fixní náklady, které nezávisí na počtu odběratelů.

Je nutné iniciovat jednání s MVV a.s. a zahájit kroky k modernizaci rozvodné sítě, aby byla snížena cena tepla a tím se dospělo minimálně ke stabilizaci počtu odběratelů. Pokud k tomu nedojde, je nutné vytvořit strategii, aby nebylo město donuceno za nevýhodných podmínek odkoupit zpět celou rozvodnou síť, jako se to stalo v Jablonci nad Nisou.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *