Náš volební program po půl roce

Náš volební program po půl roce

V létě loňského roku, když jsme diskutovali volební program pro komunální volby v Děčíně, jsme došli ke shrnutí našich myšlenek pro lepší srozumitelnost do osmi hlavních bodů. I když jsme se po volbách ocitli v opozici, shodli jsme se na tom, že budeme nadále usilovat o jejich realizaci.

Jak tyto body vypadají dnes a jak se v tom angažujeme?

Zakážeme hazard

Zrušení kasin a hracích míst je nutné ke zlepšení celkové atmosféry ve městě. Na návrh Z.Machaly proto finanční výbor již v lednu letošního roku jednomyslně doporučil zastupitelstvu města přijmout opatření k úplnému zákazu hazardu ve městě. Do konce března zatím nebyly žádné kroky podniknuty, proto naši zastupitelé M.Rosenkranc a P.Havlík tuto záležitost opakovaně na zastupitelstvu připomínají. Nebude to lehké, dotlačit zastupitele k takovému rozhodnutí. Přitom, aby město dostalo z hazardu 36 milionů Kč ročně, tak hazardní hráči, většinou občané města, utratí za hazard cca 100 milionů, které by mohli utratit jinde.

Nečekejme na jez. Obnovme náplavky.

Počátkem letošního roku se posunulo vládní jednání o jezu do další fáze. Zjednodušeně řečeno, ministerstvo životního prostředí trvá na kompenzačních opatřeních, která by se buďto musela udělat na území Německa, anebo by se od nich se souhlasem Evropské komise muselo upustit. Město Děčín se nadále bude angažovat ve prospěch jezu, ale je jasné, že stavba dříve než za 8-10 let nebude. Proto budeme nadále prosazovat zájmy města ohledně využití řeky Labe jako přirozené součásti našeho života a usilovat o úpravu náplavek pro rekreační využití.

Zlepšíme odbornou zdravotní péči

Podporujeme vznik odborných ordinací a zdravotnických služeb a jejich dostupnost pro veřejnost a vytvoření podmínek pro příchod nových lékařů. Momentálně se na magistrátu diskutuje přestavba současné ubytovny pro sociálně slabé obyvatele v Chrochvicích (dříve základní školy a jazykové školy) na byty pro lékaře. Nepovažujeme to za šťastný nápad, jeden takový byt přijde na částku větší než 2 mil.Kč a i tak to nebudou byty, kam by se lékaři hrnuli.

Prosadíme cyklostezku z „kozí dráhy“ a singletrek v Děčíně

Nadále podporujeme dokončení sítě cyklostezek včetně přemostění Labe a trasy bývalé Kozí dráhy, stejně jako vytvoření stezek pro terénní cyklistiku v okolí vrchu Klobouk. Nadějně vypadal projekt nové lávky přes Labe, kde v loňském roce proběhla architektonická soutěž. V tomto projektu se ale vyčkává, protože v uvažovaném vyústění lávky v Podmoklech se zvažuje výstavba parkovacího domu a zatím není rozhodnuto. Ve věci Kozí dráhy V. Nádvorník zpracoval základní přehled situace a navrhujeme jeho zapojení do pracovní skupiny, která by měla na magistrátu vzniknout.

Oživíme nefunkční objekty

V oblasti Východního nádraží jsme se výrazně posunuli. Na podnět Z. Machaly zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci v rámci programu MMR, a to na studie a analýzy Rozvojové zóny Děčín – Východní nádraží, a to ve výši až 2 mil. Kč se spolufinancováním ze strany města 15%.  Tato studie umožní všem účastníkům získat ekonomické a právní podklady k rozhodování o dalším postupu, včetně zohlednění záležitostí kulturně-historických a životního prostředí, to vše potřebné k územnímu plánování.

Využití ostatních nefunkčních objektů je i nadále problém – město zatím nemá plán, co s nimi. Na finančním výboru je diskutována otázka, zda by zvýšení daně z nemovitostí (Děčín má pouze základní sazbu) nepřispělo k ochotě majitelů chátrajících prázdných objektů tyto prodat – prostě vlastnit nevyužívaný objekt je v našem městě docela levné. Podobně jsme podali podnět, zda by město, podobně jako jinde, nemotivovalo finančně rekonstrukce fasád v centru města, zatím bez odezvy.

Postavíme novou halu pro míčové hry

S novou víceúčelovou sportovní halou je to stále stejné – město hledá pozemek a jedná s dotčenými institucemi, např. správou povodí ohledně zátopových oblastí. Do věci jsme se zatím nezapojili, ale sledujeme ji. Pokud vedení města nepřijde letos s návrhem řešení, přijdeme s vlastním.

Chceme kvalitu pro každou městskou část

Okrajové čtvrti Děčína nutně potřebují investovat do zvýšení úrovně života: parkování, prostředí pro rodiny s dětmi a sportovní vyžití. „Revitalizace“ se pomalu přesouvá z Březin do Bynova, ale je to nedostatečné a pomalé. Velkým problémem je neschopnost města využit vlastní finanční prostředky – v roce 2017 „zbylo“ 60 mil. Kč, v roce 2018 dalších cca 150 mil. Kč.  Budeme proto požadovat koncepční přípravu dalších investic tak, aby se uskutečnily co nejdříve.

Nechceme nesmysly na Mariánské louce.

Naštěstí lze říci, že ohledně Mariánské louky je zatím klid. Situaci sledujeme, naši zastupitelé budou oponovat návrhům na neuvážené zásahy do této lokality.

 

Zdeněk Machala, duben 2019

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *