Rozpočet města na rok 2019 – úvod

Jedním z prvních bodů jednání nového zastupitelstva města a finančního výboru v závěru roku 2018 se stal rozpočet. Pro nováčka v oblasti komunální politiky není lehké se prokousat dokumentem, který má i s přílohami 192 stran. Jedná se o profesionálně zpracované dílo, které ale reflektuje řadu zvyklostí z minulosti – tyto nelze narychlo změnit, ale do budoucna se bude muset něco stát. 

Proto několik úvodních poznámek:  

Rozpočet počítá s výdaji 986 mil. Kč a příjmy 926 mil. Kč, přitom těch 60 mil. Kč se využije z přebytků minulých let. Město totiž nedokázalo utratit celé své příjmy, přitom dokázalo plně splatit všechny úvěry. To vypadá jako dobrá zpráva, ale hlavním důvodem úspor je nepřipravenost nebo zpoždění rozvojových projektů města. Zkrátka a dobře, nebyli jsme schopni efektivně investovat. 

Kapitálová část výdajů představuje 170 mil. Kč, zatímco provozní 815 mil. Kč. Kdyby nebylo těch 60 mil. Kč z minulosti, byl by kapitálový rozpočet nejspíše 110 mil. Kč, asi 11 % rozpočtu. Přitom doporučováno je saldo provozních výdajů ve výši alespoň 25% běžných příjmů (citát z komentáře k rozpočtu, str. 4).  Jinými slovy řečeno, provozní náklady Děčína odpovídají nějakému městu s vyšším počtem obyvatel (asi o 10% – to jsou ti, kdo z města za poslední léta odešli). Důsledkem je, že se skoro nic nového nestaví.  

Dalším problémem je časový průběh. V době sestavování rozpočtu, během podzimu, není jasné, jak velký bude přebytek na konci roku. Je známé plnění za první pololetí a podle něho by se zdálo, že leckde peníze zbydou. Jenže právě ve druhém pololetí nastává hektická snaha všech úřadů prostředky utratit. Po skončení roku trvá asi dva měsíce, než se všechno sečte, proběhnou různá vyrovnání se státním rozpočtem atd., a tak někdy v březnu se dostanou na stůl nějaké ty přebytky z loňského roku. Jenže není nijak lehké najednou tyto peníze efektivně utratit. Proto je rozumné používat překlenovací nebo vyrovnávací úvěr, který by urychlil přípravu a odstartování řady potřebných akcí v období, kdy ještě nejsou plně pokryty všechny položky plánovanými příjmy.         

Proto je také součástí rozpočtu seznam stavebních akcí k zahájení za 439 milionů, na ně je v rozpočtu 2019 k dispozici pouhých 5 milionů věnovaných na participativní projekty občanů Tvoříme Děčín. Je jasné, že 434 milionů z loňského roku nezbude. Který z projektů dostane přednost? A jak rychle se dá realizovat? Seznam nemá priority. To je právě ve hře v průběhu roku, kdy jsou najednou „horké“ projekty vytaženy a předloženy zastupitelstvu, jako v prosinci 2018 skatepark za 36 milionů (protože je šance dostat dotaci za 15 mil.).     

Tedy změnu bude potřebovat jak provozní, tak kapitálová část rozpočtu. Anebo urychleně pracovat na zvýšení příjmů, což znamená zastavit odchod obyvatel z města. 

Příště o příjmech. 

Zdeněk Machala 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *