Rozpočet města – příjmy

Rozpočet města – příjmy

Příjmy představují mnohem kratší seznam položek, než jsou výdaje, přesto jejich složení stojí za krátký komentář.

Těch 926 milionů Kč příjmů sestává z příjmů provozních (923 mil. Kč) a příjmů kapitálových ( 3 mil.Kč.).

S kapitálovými příjmy je to jednoduché: jedná se o výnosy z prodeje majetku města, např. nemovitostí. Ty tam jsou doby, kdy město prodávalo své majetkové podíly v Termu nebo Technických službách, také bytový fond byl odprodán. Nelze tedy očekávat, že by město mohlo získat odprodejem majetku nějakou závratnou částku, tedy ty 3 miliony jsou realistické. Spíše je naděje, že se povede získat nějakou konkrétní investiční dotaci od státu – ta by potom kapitálové příjmy vylepšila.

Rozhodující částí provozních příjmů jsou příjmy daňové 851 mil., dále nedaňové příjmy 24 mil.Kč a dotace 48 mil. Kč.

Rozhodující část daňových příjmů se do městské kasičky dostává z celostátního výběru daní (asi 750 mil. Kč), prostřednictvím tzv. rozpočtového určení daní. Letošní rok předpokládá jejich nárůst o 11% oproti loňsku, což je skvělý a dokonce očekávatelný růst, protože ekonomice i celostátnímu výběru daní se daří. Město ale může přímo ovlivnit výběr některých menších daní, např. daně z nemovitosti. Tady ale je již řadu let úmyslně držen ten nejnižší koeficient, aby občané a podnikatelé z těch nemovitostí zase moc neplatili a byli s vedením města spokojeni.

Zatímco daň z nemovitosti zůstává 100% městu, 27 mil. Kč, ostatní daňové příjmy přicházejí z celostátního přerozdělení, a tady hraje rozhodující roli počet obyvatel (a ve velmi malé míře také rozloha obce a počet žáků ve školách). Tady, jako každý rok, je konstatován opět menší počet obyvatel oproti loňsku. Už Děčín ztratil za 30 let asi 6 tisíc lidí, asi 11% občanů, a pokud nedojde ke snížení provozních výdajů (např. snížení počtu úředníků o těch 11%), tak postupně nebude z čeho investovat, což je už vidět.

Do daní spadají také poplatky za komunální odpad – 21 mil. Kč je významné číslo, ale postačí na úhradu jen asi poloviny nákladů spojených s likvidací odpadu, tedy aby občané nebyli šokováni nutností platit dvojnásobek, město odpad dotuje. A to se blíží konec skládkování, tedy odpady se budou spalovat, a to bude dražší.

Zvláštní kapitolou jsou výnosy z hazardních her, v rozpočtu je 34 mil. Kč. Takhle napsáno to možná mnoho neříká, ale zkusme počítat: aby město dostalo 34 milionů (získává 65% z 35% daně), museli hráči prohrát asi 150 milionů, to je na jednoho občana ročně 3000 Kč. Samozřejmě, děti nehrají, já a vy a támhleta paní také nehrajeme, takže ti jednotliví hráči musí prodělat mnohonásobek té částky. Je to vůbec výnos? Město, to není úřad, město tvoří občané, a ti přijdou o svých 150 milionů, aby se v městské kase ocitlo těch 34. Za co všechno to ti lidé mohli jinak utratit, kolik z toho výnosu musí město dát na boj se zvýšenou kriminalitou a zahlazování sociálních důsledků? Proto také finanční výbor jednomyslně doporučil zastavit všechny licence na kasina v Děčíně (licencí je 11, v provozu jich je 9). Uvidíme, jak to zastupitelstvo a úřad uchopí.

Zbývají nedaňové příjmy: výnosy z parkovného, pronájmů a poplatků, celkem 24 mil. Kč, realisticky odhadnuto a je jasné, že dá hodně práce všechny ty poplatky vybrat.

Nakonec nemalá částka 48 mil. Kč, dotace na výkon celé řady funkcí, kde stát městu svěřil řadu agend a s tím přicházejí i prostředky.

K těmto výnosům se přidává financování z minulých období (to je letos 60 mil.Kč) a dále může být rozpočet vylepšen tím, co zbyde po vyúčtování roku 2018 – a to vypadá nadějně.

Zdeněk Machala

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *