MUDr. Pavel Kozlík

69 let, lékař

Pochází z Litoměřic, v roce 1973 přišel s manželkou do Děčína. Vystudoval Fakultu dětského lékařství na Univerzitě Karlově v Praze. (V dnešní době fakulta pod tímto názvem již neexistuje.)
Nastoupil nejprve jako dětský lékař v děčínské nemocnici, získal atestaci pediatra. Od roku 1981 pracuje jako dětský psychiatr. 
Je jednou ženatý, má tři už dospělé děti a čtyři vnoučata.
V letech 1990 – 92 byl zastupitelem města Děčín jako nezávislý na kandidátní listině KDU-ČSL.
Od roku 1995 je jejím členem. Dříve nebyl v žádné jiné politické straně.

 

„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde