Věra Šnapková

75 let, učitelka

Vystudovala Pedagogickou školu v Litoměřicích, Sbormistrovskou školu při UJEP v Ústí nad Labem a sbormistrovství a hudební výchovu v Praze.
Pracovala na základní škole v Děčíně 52 let.
Pod jejím vedením fungoval vokálně instrumentální sbor Březiňáček 42 let.
Sbor vystupoval téměř ve všech státech Evropy, umožňoval současně i dětským sborům z republiky vyjíždět spolu. V Děčíně se podílela 32 let na pořádání Děčínského skřivánka.
Současně pracuje jako krajská předsedkyně Sdružení žen KDU-ČSL Ústeckého kraje.
V Děčíně spolupracuje na dětských akcích volného času KDU-ČSL. Umožňuje žákům základních škol návštěvy Parlamentu a Senátu ČR v Praze.
Od roku 2000 je členkou KDU-ČSL, pracuje v Celostátním výboru Sdružení žen v Praze.
Jejími hlavními zájmy jsou kultura, četba a cestování.

Motto: Zaměřme se na děti a mládež – umožněme jim rozšiřovat znalosti i za hranice ČR.

„Kdy se nudíme lépe než v kruhu rodiny?“ Oscar Wilde